Workplace Strategy

De wereld om ons heen verandert continu. We gaan meer remote en hybride werken, interdisciplinair samenwerken is belangrijk en o.a. duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het leven. Allemaal aspecten die van invloed zijn op onze (toekomstige) manier van werken. We ontwikkelen daarom samen met onze opdrachtgevers een werkplek strategie passend bij hun organisatie en cultuur; een manier van werken die inspeelt op die veranderende wereld.

Onze consultants zijn voor de opdrachtgever inspirator, facilitator en procesbegeleider tijdens de ontwikkeling naar die nieuwe manier van werken. Wij zorgen dat op het juiste moment, de juiste stappen worden gezet en de juiste keuzes worden gemaakt. Wij helpen onze opdrachtgever door diverse procesfasen heen, van analyse en conceptontwikkeling, naar programmeren, implementeren en realiseren van een passende werkplek strategie.

Diensten en interventies die onder Workplace Strategy vallen zijn:


Naar Expertise