9 september 2021

Van overleven naar…….

Door de Coronapandemie hebben veel medewerkers in een ‘overleef-modus’ gestaan. Dit zorgt voor veel onzekerheden: overleeft mijn organisatie deze crisis, behoud ik mijn baan, hoe zorg ik voor een nieuwe balans tussen werk en privé? Nu medewerkers weer meer vrijheden hebben gekregen en ook weer meer naar kantoor mogen, ontstaat de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen thuiswerken werken op kantoor. Dit leidt weer tot een nieuwe ontdekkingstocht met nieuwe onzekerheden en zorgen. Dit vraagt van organisaties veel aandacht voor mens en cultuur.

RITUELEN GEVEN STABILITEIT

Hybride werken kan alleen succesvol zijn als er balans is tussen de belangen van de organisatie en die van het individu. Zowel voor als tijdens de Coronacrisis hebben we afspraken met elkaar gemaakt over het organiseren van de agenda, vergaderetiquette en werkgeverschap. Voor hybride werken zijn ook nieuwe afspraken en rituelen nodig. Deze zorgen voor rust, duidelijkheid en balans. Als een organisatie dit niet faciliteert, is de kans groot dat mensen vertrekken nu zij zich weer vrij kunnen bewegen.

INDIVIDUEEL, TEAM EN ORGANISATIE NIVEAU

Hoe ontwikkelen we nieuwe rituelen voor deze nieuwe situatie? Daarbij is het cruciaal dat de belangen op verschillende niveaus binnen een organisatie met elkaar in balans zijn. Op directieniveau wordt bijvoorbeeld gekeken naar de continuïteit van het bedrijf. Een teamleider zal afwegen wat de gevolgen van hybride werken zijn voor het behalen van doelstellingen van zijn team. Voor een individuele medewerker is een goede balans tussen werk en privé van belang.

Van overleven naar…….
Sheila Zautsen
T. +31 (0)629 533 134
E.

Naar Blog