Value fit

Voordat je een toekomstbestendige en impactvolle werkomgeving kan ontwikkelen moet je weten binnen welke strategische kaders je dit gaat doen. Met ons value fit instrument bepalen we samen met de organisatie de doelen voor het project. Dat doen we zowel vanuit het perspectief van de leidinggevenden als vanuit die van de medewerkers. Door deze perspectieven vanuit het strategische kader en medewerkers over elkaar te leggen, wordt duidelijk of sprake is van een ‘fit’ of dat waarden uit elkaar liggen. Met deze input zetten we de kaders vast voor de ontwikkelingen van het concept.

Consultant: Esther Roelofs

 


Naar Expertise