University of Twente

Vraagstelling
De faculteit Behavioural, Management and Social Sciences is continu op zoek naar mogelijkheden om de samenwerking in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te versterken. Dit doet ze enerzijds door organisatorische optimalisatie, zoals het samenvoegen van vakgroepen in clusters. Anderzijds wil de faculteit samenwerking via de huisvesting zo goed mogelijk ondersteunen. Doordat vakgroepen jaarlijks groeien en krimpen, is het steeds weer een puzzel om passende huisvesting te bieden, met als gevolg dat veel verhuismutaties plaatsvinden. WorkWire kreeg de opdracht om voor de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) via een onderzoek de vraag naar en aanbod van huisvesting in kaart te brengen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) hebben middels een haalbaarheidsstudie gekken hoe de sterke groei en gebrek aan ruimte van de vakgroep Human Media Interaction (HMI) kon worden gehuisvest.

Resultaat
WorkWire heeft voor de faculteit BMS via data-analyse, locatieschouws en interviews met verschillende betrokkenen, vraag naar en aanbod van huisvesting in kaart gebracht. De verschillende samenwerkvormen zijn geïnventariseerd en van daaruit zijn logische ruimtelijke relaties bepaald. Ook is het ruimtegebruik bekeken. Daaruit is gebleken dat medewerkers ruim gehuisvest zijn, maar dat de bestaande inrichting zorgt voor een ineffectief gebruik, waardoor medewerkers alsnog ruimtegebrek ervaren. Het onderzoek van WorkWire vormt het vertrekpunt voor een nieuw huisvestingsplan voor de faculteit BMS. Voor de faculteit EWI en de vakgroep HMI hebben we een haalbaarheidsstudie gemaakt en hebben we de vakgroep ondersteund in het proces naar de nieuwe locatie.

Projectfeiten

LocatieEnschede
Periodeapril 2018 – juli 2020
Aantal medewerkers520 FTE (BMS) 40 FTE (EWI)
Vierkante meters1.100 m² (EWI)

Consultant

University of Twente
Dominique Masen
T. +31 (0)651 621 409
E.