UMC Groningen

Vraagstelling
UMC Groningen (UMCG) heeft WorkWire gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een flexibele kantoorconcepten.

Binnen het UMCG lopen een aantal bouwprogramma’s. Door het ver-nieuwbouwen van een groot areaal worden bestaande kantoormeters verdrongen die elders in bestaande gebouwen op de campus opgevangen moeten worden. Daarom is een kadergroep in het leven geroepen om kaders op stellen voor de toekomstige kantoorhuisvesting voor de verschillende in het UMCG aanwezige functiegroepen. WorkWire heeft voor de kadergroep de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Het op basis van best practises opstellen van persona’s voor functies met een kantoorcomponent. Deze persona’s zijn zodanig ontwikkeld dat zij een directe koppeling hebben met het functiewaarderingssysteem.
  • Het ontwikkelen van een systematiek waarmee op basis van de formatie en de persona’s de ruimtebehoefte kan worden doorgerekend voor kantoormeters onderscheiden naar drie schillen variërend in noodzaak van nabijheid. Deze systematiek sorteert voor op de invulling van de medisch academische werkomgeving.
  • Dit is vervolgens in een dynamisch rekenmodel verwerkt waarmee op verschillende organisatieniveaus doorrekeningen kunnen worden gemaakt.

Resultaat
Een rekenmodel dat UMCG kan gebruiken voor het bepalen van de ruimtebehoefte voor kantoren.

Projectfeiten

LocatieGroningen
Periodemaart 2020 - augustus 2020
Aantal medewerkerscirca 16.000

Consultant

UMC Groningen
Marian Willigenburg
T. +31(0)622 204 555
E.