Storyline ontwikkelen

Het nieuw ontwikkelde werkplekconcept leggen wij vast in een storyline; een sterk gevisualiseerde verhaallijn waarin het concept van strategisch naar operationeel wordt uitgelegd. De storyline is een communicatiemiddelen, bedoeld om het concept op een beknopte en voor iedereen makkelijk begrijpbare manier te delen. De storyline is een blauwdruk voor het concept en een toetsingskader voor de verdere uitwerking ervan (en doorontwikkeling in de toekomst).

Consultant:  Marco Verhoef  en Hanneke de Roover


Naar Expertise