Stedelijk museum

Vraagstelling
Het kantoor van het Stedelijk Museum is een open en transparante omgeving, ingericht voor het activiteitgerichte werken. In de praktijk komt het werkplekconcept niet goed uit de verf, met als gevolg dat medewerkers er eerder hinder dan profijt van hebben. Deze constatering leidde tot de opdracht: maak een integrale analyse van het werkplekconcept vanuit de beoogde doelen en ambities van het Stedelijk Museum.

Resultaat
WorkWire heeft een integrale analyse gemaakt van het werkplekconcept vanuit de beoogde doelen en ambities van het Stedelijk Museum. De huidige en gewenste situatie van de fysieke werkomgeving (‘bricks’), virtuele werkomgeving (‘bytes’) en organisatiecultuur (‘behavior’) zijn in kaart gebracht. Daarnaast is de huidige capaciteit en diversiteit aan werkplekvormen afgezet tegen het aantal medewerkers en hun werkprocessen. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de verbeteropgave. In de quickscan zijn ook verbetervoorstellen voor de fysieke werkomgeving gedaan, inclusief onderbouwing waarom.

Projectfeiten

LocatieAmsterdam
Periodedecember 2016 – mei 2017
Aantal medewerkers200

Consultant

Stedelijk museum
Esther Roelofs
T. +31 (0)642 374 467
E.