RVO

Vraagstelling
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt gehuisvest volgens het Masterplan Rijkshuisvesting. In Assen, Den Haag, Zwolle en Deventer krijgt RVO een FWR-werkomgeving in een Rijkskantoor, oftewel een werkomgeving die voldoet aan de eisen van de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). Dit betekent een generieke, in hoge mate gestandaardiseerde kantooromgeving volgens de principes van het Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW).

RVO heeft WorkWire gevraagd hen te ondersteunen met het opstellen van weloverwogen en intern breed gedragen inrichtingsvoorstellen.

Resultaat
WorkWire is binnen de projectorganisatie de linking pin tussen eindgebruikers (medewerkers van RVO) en ondersteunende afdelingen als RE, FM, ICT en HR. Daarnaast zorgt WorkWire namens RVO voor de afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf, de concerndienstverlener van het Rijk, DGOO en GO met als doel om een werkomgeving te creëren die optimaal aansluit op de huisvestingsbehoefte van RVO, bij de FRW richtlijnen en het beleid voor Rijkskantoren.

Onze toegevoegde waarde zit in het zodanig toepassen van de FWR dat het binnen de kaders toch de juiste omgeving gecreëerd wordt voor de specifieke gebruiker.

Projectfeiten

LocatieAssen, Den Haag, Zwolle, Deventer
Periode2015 – begin 2020

Consultant

RVO
Maike Schouten
T. +31 (0)6 212 00 807
E.