Project- en Communitymanagement

Veranderingen in een werkomgeving hebben een grote impact op de organisatie en haar medewerkers. Hoe gaan we dit managen?, Hoe verloopt het traject volgens plan?,  Waar begin je? en Wie betrekken we er bij of wie juist niet? Dit zijn vragen die voor ons bekend zijn.

Wij zien onszelf niet als bouw(project)managers maar benaderen het huisvestingsvraagstuk vanuit een organisatie- en mensperspectief. In het gehele traject nemen de projectmanagers de opdrachtgever en stakeholders bij de hand en begeleiden hen naar het gewenste eindresultaat. Met onze projectmanagers wordt de slaagkans van het project verhoogd, is er een gedurende het gehele traject overzicht en structuur, worden verwachtingen over en weer vastgelegd en is er persoonlijk contact. De projectmanager weet welke processtappen er genomen moeten worden en welke eindproducten daarbij horen. Daarbij heeft de projectmanager inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van huisvesting, maar gaat niet te diep in de details zitten.

De mens, de inhoud en het doel staan daarom bij onze projectmanagers centraal. Elk huisvestingsproject heeft een ander eindproduct en een andere organisatorische dynamiek. De focus ligt bij het ene project meer op het managen van de processen om de voortgang er in te houden en bij een andere project meer op de hardere kant van een project. Proces- en projectmanagement liggen in elkaars verlengde. Onze projectmanagers hebben oog voor beide.

Diensten die hieronder vallen zijn:


Naar Expertise