Numeriek programma van eisen

Het werkplekconcept vertalen wij naar een numeriek programma, oftewel een werkplekmix met alle bouwstenen naar typen en aantallen. Dit geldt ook voor de centrale en decentrale (werkplekondersteunende) ruimten en voorzieningen. Aan alle werkplektypen en ruimten koppelen wij een ruimtebehoefte. Dit zetten wij in een ruimtestaat zodat we het totaal aantal m² kunnen berekenen dat nodig is om het nieuwe werkplekconcept te kunnen realiseren.

Het toetsen van het totaal aantal m² aan het beschikbare nuttig oppervlak in het huidige kantoorgebouw (in beeld gebracht in de gebouwpotentiestudie), is een eerste indicatie van de ruimtelijk-functionele haalbaarheid van het werkplekconcept in het huidige kantoorgebouw.

Consultant: Marian Wilgenburg


Naar Expertise