5 oktober 2021

Niets doen is geen optie!

BEGIN MET EEN TESTOPSTELLING, PILOT OF PROOF-OF-CONCEPT, MAAR….BEGIN!

Hoe het hybride werken er precies uit gaat zien, wat dit betekent voor de manier van werken en de eisen en verwachtingen van medewerkers op kantoor, zijn moeilijk te voorspellen. Maar dat medewerkers anders willen (blijven) werken, staat vast. Niets doen en terugkeren naar de oude situatie is daarmee geen optie.

Kies voor een veilige route en ga niet voor een big bang, maar voor een incrementele aanpak. Gebruik opgedane ervaringen en nieuwe inzichten voor het continu doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen bij de verdere uitrol van het nieuwe concept. Neem daarvoor beslissingen met de kennis van nu en bouw evaluatiemomenten in. En maak het ‘eigen’. Voor hybride werken bestaan geen onze-size-fits-all oplossingen.

INTEGRALE AANPAK IS NOODZAKELIJK

Welke functionele kwaliteiten en belevingswaarde zijn gewenst op kantoor? Hoe kunnen medewerkers op afstand goed deelnemen aan een vergadering op kantoor? Wat is (on)acceptabel is het hybride samenwerken? Waar komt de knip te liggen tussen individuele keuzevrijheid en collectieve (organisatie- en team-) belangen als het gaat om thuiswerken?

Hybride werken benadrukt nog eens extra de noodzaak tot goede integratie tussen Facilitaire Zaken, Human Resources, ICT/audiovisuele middelen en communicatie. Voor een succesvolle implementatie en doorontwikkeling van hybride werken, is het essentieel om vanuit de strategie en doelen van de organisatie sturing te geven aan alle disciplines die betrokken zijn bij het ontwikkelen van passende, integrale oplossingen. Wij geloven daarom in de introductie van de CHO; de Chief Hybrid Officer.

Niets doen is geen optie!
Esther Roelofs
T. +31 (0)642 374 467
E.

Naar Blog