Ministerie van Defensie

Vraagstelling
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aan WorkWire gevraagd een Integraal Programma van Eisen op te stellen voor de huisvesting van de bewoners van het monumentale A-gebouw aan het Plein Kalvermarkt Complex te Den Haag. De huisvestingskaders voor dit project zijn beschreven in het programma “Genetwerkt Samenwerken”, een kaderstelling die sterke overeenkomsten met de FWR vertoont. Een aanzienlijk deel van de te huisvesten gebruikers vraagt echter extra aandacht.

Resultaat
WorkWire heeft haar FWR expertise ingezet om die kaderstelling op maat toe te passen voor deze specifieke gebruiker. Daarvoor hebben we eerst een gebouwscan inclusief een inpassingsstudie gedaan om de potentie van gebouw A te analyseren. Daarna is een Integraal Programma van Eisen  samengesteld conform vigerende kaderstelling met daar waar nodig maatwerk voor de verschillende VIP gebruikers.

Projectfeiten

LocatieDen Haag
Periodejuni 2018 – december 2018
Aantal medewerkers150
Aantal werkplekken121

Consultant

Ministerie van Defensie
Esther Roelofs
T. +31 (0)642 374 467
E.