Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vraagstelling
De vraagstelling was tweeledig:

  1. Het ontwikkelen van een pilot voor de huisvesting van agile werken team van de Justitiële Informatiedienst.
  2. De organisatieonderdelen OM, DJI, RvdK en COA ondersteunen bij het in kaart brengen van de huisvestingsbehoefte. Op basis hiervan moet bepaald worden of de FWR kaders toereikend zijn om deze behoeften te accommoderen.

Resultaat
WorkWire heeft middels een strategische sessie de waarden bepaald. Vanuit deze input is er een storyline ontwikkeld die de basis is geweest van het ontwikkelen van een geschikte werkomgeving

Beoogde resultaten van het onderzoek zijn o.a.:

  • Uitkomsten van het activiteitenonderzoek en een analyse daarvan
  • Advies over een geschikte werkomgeving voor agile/scrumteams
  • Inzicht in aspecten als werkplekmix en flexfactor
  • Toets op FWR-conformiteit en inzicht in eventuele afwijking

Projectfeiten

LocatieAlmelo (Justid)
Periodeseptember 2019 - heden
Aantal medewerkers100

Consultant

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Marco Verhoef
T. +31 (0)612 728 207
E.