Maike Schouten

Een goed functionerende omgeving creëren met de juiste beleving, dat is het uitgangspunt bij Maike. Ze zoekt verbinding tussen mens en omgeving en heeft interesse in trends, ontwikkelingen en innovaties binnen het domein van de fysieke, virtuele en culturele omgeving. Ze is creatief, gastvrij en durft kritisch te kijken. Met haar ervaring als adviseur en project manager in de publieke en commerciële sector kan ze snel schakelen tussen verschillende bedrijfsculturen en kan ze zich goed verplaatsen in de eindgebruiker.


Expertise

Ontwikkelen en Implementeren veranderkundige stappen / routekaart


Project(en):

T. +31 (0)621 200 807
E. maike@workwire.nl