20 juli 2021

Kwaliteit terugbrengen in de werkomgeving

FOCUS OP EFFICIENCY LEIDT TOT LAGE KWALITEIT

Veel kantoren zijn zo efficiënt mogelijk ingericht met sturing op een effectieve benutting van ruimten en werkplekken. Zo proberen organisaties te voorzien in zoveel mogelijk werkplekken en tegelijkertijd de kosten voor huisvesting te beheersen. Een eenzijdige focus op efficiency leidt echter vaak tot lage kwaliteit en lage waardering onder de medewerkers.

GEBRUIK DE ‘LUXE’ VAN RUIMTE

De erkenning en upgrade van de thuiswerkplek, zorgt voor een vergroting van de totale werkomgeving. Vooral individuele bureauwerkzaamheden verschuiven van kantoor naar de thuiswerkplek. Dit leidt tot een besparingspotentieel op het aantal standaard bureauwerkplekken, maar niet automatisch tot een besparing op kantoormeters. Een reductie van het aantal standaard werkplekken en de vrije ruimte die daardoor ontstaat, biedt een kans om de functionele kwaliteit en belevingswaarde van het kantoor te verhogen. En daarmee het kantoor meer geschikt te maken voor de nieuwe en veranderende behoeften die ontstaan door het hybride werken.

NIEUWE BEHOEFTES VOOR WERKEN OP KANTOOR

Het werk verschuift deels van kantoor naar de thuiswerkplek en nieuwe activiteiten en  (samen)werkvormen ontstaan. Door het hybride werken verandert de manier van werken en daarmee stellen medewerkers andere eisen en hebben ze andere verwachting van werken op kantoor. Met meer nadruk op ontmoeten, (hybride) samenwerken en creëren. Maar ook individueel werk blijven medewerkers deels op kantoor doen. Omdat ze geen geschikte thuiswerkplek hebben. Of omdat ze dat gewoon prettiger vinden.

VERLEID MEDEWERKERS MET KWALITEIT

Waar werken op kantoor minder noodzakelijk en vanzelfsprekend is, moeten medewerkers meer worden verleid om op kantoor te werken. Een bezoek aan kantoor moet betekenisvol en de moeite van de reis waard zijn; iets toevoegen ten opzichte van thuiswerken. Verbondenheid voelen met collega’s en de organisatie, het (spontaan) ontmoeten van collega’s en het opdoen van inspiratie en nieuwe inzichten; meer kwalitatieve thema’s staan centraal in het kantoor.

Kwaliteit terugbrengen in de werkomgeving
Tim Merkenhof
T. +31(0)623 006 318
E.

Naar Blog