Hybride werken enquête

De ontwikkelingen in de wereld stellen andere eisen aan het kantoor. Waar voorheen de focus vooral lag op het faciliteren van voldoende werkplekken en zitplaatsen (een kwantitatieve benadering), wordt de focus verlegd naar de kwalitatieve aspecten van de werkomgevingen. Middels onze online hybride werken enquête brengen wij in beeld hoe medewerkers werken en het liefst willen werken en wat daarbij de betekenis is van de thuiswerkplek en de kantooromgeving. Ook focussen we op gedrag en vragen we onder andere naar de gewenste manier van samenwerken. De uitkomst van de enquête heeft een voorspellende waarde waarmee we een toekomstbestendig werkplekconcept voor onze opdrachtgever kunnen ontwikkelen.

Consultant: Esther Roelofs en Jeroen Bors

 


Naar Expertise