Gemeente Enschede

Vraagstelling
Vertrouwen en vrijheid zijn belangrijke fundamenten onder het werkgeverschap van de gemeente Enschede. Vrijheid om autonoom te werken en het vertrouwen dat medewerkers het beste doen voor de stad en haar inwoners. De keuze om hybride te gaan werken is voor de gemeente hierin een logische volgende stap: medewerkers krijgen de ruimte om, in overleg met hun collega’s en leidinggevende, de werkplek te kiezen die past bij het werk dat ze doen: thuis, op kantoor of op een andere locatie. Om hybride te kunnen gaan werken, zijn aanpassingen nodig aan gebouwen, digitale middelen en gedrag (Bricks, Bytes, Behaviour).

Wij hebben een enquête uitgezet om de toekomstige behoeften van medewerkers aan werkplekken en voorzieningen op kantoor inzichtelijk te maken. We hebben dat vertaald in een integraal werkplekconcept (“Hybride Werken”) op de pijlers ICT/AV, Huisvesting/Facilitair en Strategie/HR dat aansluit bij de nieuwe wensen, behoeften en richtlijnen. Om dit tastbaar te maken hebben we een inpassingsstudie van het werkplekconcept op bouwdelen van het Stadskantoor, Stadhuis en Noordmolen gemaakt om zo de geschiktheid van deze locaties vast te stellen. Dat hebben we tevens doorontwikkeld in technische en bouwkundige eisen en hebben de financiële haalbaarheid berekend.

Resultaat
Inmiddels is het Hybride Werken concept geheel ontwikkeld, zijn de ontwerpen voor de pilotverdiepingen opgeleverd en is de nieuwe werkomgeving gerealiseerd. WorkWire blijft betrokken om de pilot te evalueren en op basis van de feedback het concept verder door te ontwikkelen.

 

Projectfeiten

LocatieEnschede
Periodedecember 2020 - heden
Aantal medewerkers1.700
Aantal werkplekken1.400

Consultants

Gemeente Enschede
Sheila Zautsen
T. +31 (0)629 533 134
E.
Robin van Helvoort
T. +31 (0)615 519 899
E.