Gemeente Arnhem

Vraagstelling
Als gevolg van verzelfstandig en regionalisering, is de ambtelijke organisatie aanzienlijk gekrompen, waardoor er minder vierkante meters nodig zijn in het Stadskantoor.

Het zijn van een regie-organisatie heeft grote invloed op de manier van werken. Huisvesting en ICT zijn belangrijke randvoorwaarden om deze nieuwe manier van werken te faciliteren. Met een verbouwing en optimalisatie in gebruik van het Stadskantoor kan op kosten van huisvesting worden bespaard én Het Nieuwe Werken verder worden gestimuleerd. Naast de herhuisvesting van de ambtelijke organisatie wil de gemeente het Stadhuis duurzaam renoveren en een betekenisvolle relatie creëren tussen het Stadhuis en de stad.

Opdracht was het ontwikkelen van een ruimtelijk, functioneel en facilitair Programma van Eisen voor de gemeentelijke huisvesting. In het Programma van Eisen is rekening gehouden met de ambitie om de huisvesting te optimaliseren door meer medewerkers van de (ambtelijke) organisatie in het Stadskantoor te huisvesten.

Resultaat
WorkWire heeft, in een intensief traject met medewerkers en projectorganisatie, een ruimtelijk, functioneel en facilitair Programma van Eisen voor de gemeentelijke huisvesting ontwikkeld. Dit Programma is een beschrijving van de functies en voorzieningen die in de nieuwe situatie moeten worden gehuisvest en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Ook beschrijft het de onderlinge relaties tussen de functies en de behoeften voor het gebruik van de functies. Tenslotte geeft het rapport inzicht in de onderbouwing en de achtergrond van bepaalde keuzes. Verder was WorkWire penvoerder van het Integraal Programma van Eisen (IPvE), waar tevens de eisen ten aanzien van techniek, duurzaamheid en mobiliteit zijn opgenomen. Dit IPvE diende als onderlegger voor de inpassingsstudie en financiële doorrekening van de verschillende huisvestingsscenario’s.

Projectfeiten

LocatieArnhem
Periodenovember 2018 – heden
Vierkante meters3.600 m²

Consultant

Gemeente Arnhem
Tim Merkenhof
T. +31(0)623 006 318
E.