Gebouwpotentiestudie

Wanneer een nieuwe werkomgeving wordt geïmplementeerd in een bestaand gebouw, kunnen allerlei knelpunten ontstaan waardoor het gewenste werkplekconcept niet haalbaar blijkt of niet de kwaliteit oplevert die beoogd is. Met deze studie maken we de vertaalslag van het locatie onafhankelijke werkplekconcept naar de toepassing in het gebouw. De gebouwpotentiestudie begint met de gebouwanalyse(s) op (de) locatie(s). Dit doen we het liefst samen met vertegenwoordigers van de organisatie die bekend zijn met de bouwkundige en (installatie)technische kennis van het gebouw. Tijdens de schouw beoordelen we de beleving van de werkomgeving op verdiepings- en ruimteniveau op basis van de volgende criteria:

  • Ligging
  • Exterieur
  • Constructie
  • Installaties
  • Inbouwpakket
  • Zonering
  • Akoestiek

Consultant: Robin van Helvoort


Naar Expertise