Functioneel ontwerp

Indien gewenst kunnen wij het werkconcept en de gebouwpotentiestudie verder uitwerken tot een functioneel ontwerp. Dit ontwerp is in 2D en geeft de verschillende oplossingen en functionaliteiten weer. Het functioneel ontwerp is geen interieurontwerp en bevat ook geen technische en bouwkundige specificaties.

Indien u het volledige ontwerpproces wilt uitbesteden aan een architect en/of aannemer en/of projectinrichter, kunnen wij in co-creatie met deze partijen ervoor zorgdragen dat de conceptuele uitgangspunten en wensen vanuit de opdrachtgever vorm krijgen in het project. Wij zorgen voor de vertaalslag van de vraag naar deze partijen en helpen hen het beste uit de vraag, budget, project en planning  te halen.

Consultant: Tim Merkenhof


Naar Expertise