Expertise

Wij zijn een gerenommeerd huisvestingsadviesbureau met een heldere propositie over de drie assen van onze dienstverlening: workplace strategy, design consultancy en project- & community management.

Onze methodiek

Om tot een betrouwbaar en gedragen advies te komen, maken wij gebruik van onze Empowering Workplace methode. In deze methode werken wij van grof naar fijn; van data en onderzoek naar (concept)ontwikkeling tot programmering. We hebben in onze methode oog voor de werkprocessen en de veranderingen van gedrag hierin als ook de omgeving die hierop moet aansluiten. Om hieraan invulling te geven benaderen wij het vraagstuk (integraal of per onderdeel) vanuit onze drie invalshoeken.

Onze instrumenten zetten wij in om op elk niveau binnen de organisatie de juiste informatie, data en inzichten op te halen en te communiceren. Volledigheid, betrouwbaarheid en toepasbaarheid hiervan staat voorop.

 

Lees hieronder meer over onze drie invalshoeken: