Design Consultancy

Vanuit de data en inzichten en de ontwikkelde storyline kunnen wij een vertaalslag maken naar diverse oplossingen voor de inrichting van de werkomgeving.
Wij doen dat op basis van onze expertise maar ook samen met de diverse gebruikers van de opdrachtgever.
We gaan op zoek naar de functioneel beste oplossing en de daarbij passende beleving en branding. Juist die combinatie zorgt ervoor dat de ontwikkelde inrichtingen optimaal worden gebruikt en dus ondersteunend zijn aan de behoeften van de medewerkers. De ontwikkelde bouwstenen en ontwerpen zijn passend voor de organisatie en flexibel naar de toekomst.

Diensten en producten die we vanuit design consultancy kunnen ontwikkelen zijn:


Naar Expertise