Design briefing

In de design briefing beschrijven en verbeelden we het nieuwe werkconcept. Zo wordt het ecosysteem van zones geschetst (welke activiteiten vinden waar in het gebouw plaats in welke samenhang). Daarnaast duiden we een conceptuele look & feel en geven we richting aan hoe de merkwaarden gebruikt kunnen worden om de cultuur, het werkveld en de ambities te verankeren in het gebouw.

Met de design briefing zorgen we ervoor dat de ontwerpende partij beschikt over de conceptuele uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze borgen de functionaliteit van de huisvesting en de beoogde gebruiks- en belevingswaarde voor de eindgebruiker. De ontwerpende partij is hierdoor beter in staat om het concept te vertalen in een architectonisch ontwerp en voor de opdrachtgever is dit document een toetsingskader voor het uiteindelijke ontwerp.

Consultant: Tim Merkenhof


Naar Expertise