Bouwstenenboek

Op basis van de producten uit de analyse fase en de design briefing, definiëren we alle gewenste bouwstenen. Het bouwstenenboek beschrijft aan welke voorwaarden iedere bouwsteen moet voldoen om het werkconcept optimaal te laten werken. Bij voorkeur werken we iedere bouwsteen uit op twee onderdelen:

  • Algemene beschrijving bouwsteen in een 2D model inclusief minimale afmetingen met bouwkundige randvoorwaarden en toegepaste tools en technologie.
  • De toegepaste meubelelementen in een 3D impressie met een beschrijving van de referentie aan de merkwaarde en een beschrijving van de zintuiglijke waarneming van deze bouwsteen (de User Experience).

Consultant: Robin van Helvoort


Naar Expertise