Beeld en Geluid

Vraagstelling
De krimp in het personeelsbestand was aanleiding tot de heroverweging van het gebruik van de kantooromgeving. Beeld en Geluid heeft aan WorkWire gevraagd om hen te helpen met het uitwerken van het toekomstige huisvestingsconcept.

Resultaat
We hebben een huisvestingsconcept ontwikkeld waarin identiteit en uitstraling belangrijk zijn. In dit concept is voor Beeld en Geluid de manier van werken beschreven. Het geeft een weerspiegeling van het DNA van de organisatie en optimaliseert haar werkprocessen. In het concept wordt ingegaan op samenwerkingsverbanden, de werkpleknormering en werkplektypen. Dit wordt aan de hand van gebruikersprofielen samengevat in een bouwstenenboek. Vervolgens is er een gebouwpotentiestudie gemaakt. Belangrijke speerpunten in het concept waren:

  • Cultuur ondersteunen
  • Innovatie stimuleren
  • Beleving verbeteren
  • Imago ondersteunen
  • Tevredenheid verhogen
  • Productiviteit verhogen

Projectfeiten

LocatieHilversum
Periode 2014 - 2017

Consultant

Beeld en Geluid
Marco Verhoef
T. +31 (0)612 728 207
E.