Artsen zonder Grenzen

Vraagstelling
Het kantoor van Artsen zonder Grenzen werd verbouwd en dit bood een uitstekend moment om het werkplekconcept te evalueren en te koppelen aan de strategie. WorkWire is gevraagd te ondersteunen in de uitwerking van de uitgangspunten voor het werkplekconcept en de begeleiding van de medewerkers naar de nieuwe werkomgeving.

Resultaat
De vraag is beantwoord door het ontwikkelen van een workplace strategy en deze is vertaald naar concrete werkplekprincipes. Dit werkplekconcept heeft zowel een kwalitatief component (zoals het creëren van een gastvrije omgeving en verbeteren van de samenwerking) als een kwantitatief component (het efficiënter gebruiken van de werkomgeving).

Vraagstukken die wij uitgewerkt hebben zijn o.a.:

  • Hoe kan de nieuwe werkomgeving bijdragen aan de nieuwe strategische oriëntatie van Artsen zonder Grenzen?
  • Hoe komt ons verhaal terug laten komen in het ontwerp van ons kantoor, hoe sturen we de beleving?
  • Hoe wordt omgegaan met verschillen in werkprocessen, belangen en cultuur tussen afdelingen? Welke afspraken horen daarbij?
  • Het werkconcept geeft antwoord op hoeveel archief kasten en lockers er nodig zijn, hoe gasten ontvangen worden en maakt afspraken over het gebruik van voorzieningen inzichtelijk.
  • WorkWire heeft i.s.m. met het Management Team, HR, communicatie, ICT en Facilitair een integraal veranderprogramma opgezet voor de diverse doelgroepen in het transitieproces.

Projectfeiten

LocatieAmsterdam
Periodeaugustus 2018 - 2020
Aantal medewerkers230
Aantal werkplekken80

Consultant

Artsen zonder Grenzen
Esther Roelofs
T. +31 (0)642 374 467
E.